Statement on Equality and Diversity WEB version
Statement on Equality and Diversity MOBILE

Harmonie in diversiteit

Een visie over een even-waardige toekomst

Verklaring over gelijkheid en diversiteit

Gelijkheid en diversiteit zijn fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan een levendige, bloeiende en rechtvaardige samenleving. Het zijn niet alleen idealen om na te streven; het zijn essentiële principes die actief moeten worden geïntegreerd in alle aspecten van ons gemeenschappelijke, professionele en persoonlijke leven.

Gelijkheid zorgt ervoor dat ieder individu gelijke kansen heeft om het beste uit zijn leven en talenten te halen. Het erkent dat historisch gezien bepaalde groepen mensen met kenmerken zoals ras, handicap, geslacht en seksuele geaardheid discriminatie hebben ervaren. Het bevorderen van gelijkheid houdt daarom in dat de effecten van discriminatie uit het verleden worden tegengegaan door aanpassingen door te voeren om een ​​eerlijke behandeling en kansen voor iedereen te garanderen.

Diversiteit daarentegen gaat over het herkennen, respecteren en waarderen van verschillen op het gebied van etniciteit, geslacht, leeftijd, nationale afkomst, handicap, seksuele geaardheid, opleiding en religie. Een diverse samenleving is er een waarin we onszelf kunnen zijn, met al onze verschillen, waarbij we onze unieke perspectieven en talenten kunnen bijdragen en zo onze gemeenschappen en werkplekken kunnen verrijken.

In een werkelijk gelijkwaardige en diverse samenleving profiteert iedereen. Diversiteit brengt verschillende perspectieven, ervaringen en ideeën met zich mee, wat leidt tot innovatie en creatieve oplossingen. Gelijkheid zorgt ervoor dat deze diverse stemmen gelijkwaardig worden gehoord en gewaardeerd, waardoor een meer harmonieuze en productieve omgeving wordt bevorderd.

Het is belangrijk om te onthouden dat gelijkheid en diversiteit niet alleen over beleid en praktijken gaan, maar ook over het dagelijks ter discussie stellen van onze houding en gedrag. We hebben allemaal een rol te spelen bij het creëren en behouden van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en in staat is zijn potentieel te verwezenlijken, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Concluderend: het omarmen van gelijkheid en diversiteit is niet alleen het juiste om te doen; het is een noodzaak voor een samenleving die eerlijk, innovatief en welvarend wil zijn. Het gaat over het creëren van een wereld waarin iedereen de kans heeft om te slagen en waar verschillen worden gevierd als een krachtig bezit.

Alain